POZOR - rušíme "kamennú" pobočku, postupne prechádzame na online predaj a predaj cez telefón - 0911/141581. Stále sme tu pre vás - Meníme spôsob - nie prístup.  

GDPR

Vážený zákazník,

starostlivosť o Vaše osobné údaje bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Vieme, že Vás v tomto čase bude kontaktovať veľa spoločností ohľadne zmien v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané.

Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s prevádzkou Vami objednaných služieb, a to hlavne informovaním o udalostiach, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo Vašej služby (zmeny nastavení, funkčnosti, výkonu a pod.) alebo o iných dôležitých udalostiach (bezpečnostné hrozby, odporúčania a pod.) a to buď priamou formou (telefonát) alebo nepriamou - správami (email, SMS, pošta).

Krajiny

Zobraziť všetky »