GDPR

Vážený zákazník,

starostlivosť o Vaše osobné údaje bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Vieme, že Vás v tomto čase bude kontaktovať veľa spoločností ohľadne zmien v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané.

Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s prevádzkou Vami objednaných služieb, a to hlavne informovaním o udalostiach, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo Vašej služby (zmeny nastavení, funkčnosti, výkonu a pod.) alebo o iných dôležitých udalostiach (bezpečnostné hrozby, odporúčania a pod.) a to buď priamou formou (telefonát) alebo nepriamou - správami (email, SMS, pošta).

Krajiny

Zobraziť všetky »

Počasie

Albánsko
včera:   11 °C
Bulharsko
zajtra:   10 °C
Čierna Hora
zajtra:   9 °C
Egypt
zajtra:   25 °C
Grécko
zajtra:   18 °C
Chorvátsko
zajtra:   5 °C
Taliansko
zajtra:   10 °C