POZASTAVENÉ DO ODVOLANIA: Airport Bus z Trnavy do Viedne 3 x denne (Trnava 05:30 - letisko Bratislava 06:10 - letisko Schwechat 07:20 * Trnava 06:15 - letisko Schwechat 07:55 * Trnava 17:15 - letisko Bratislava 18:05 - letisko Schwechat 19:10) *** (letisko Schwechat 09:05 - letisko Bratislava 10:15 - Trnava 10:55 * letisko Schwechat 21:20 - letisko Bratislava 22:35 - Trnava 23:15 * letisko Schwechat 22:10 - Trnava 23:45)

GDPR

Vážený zákazník,

starostlivosť o Vaše osobné údaje bola pre nás vždy veľmi dôležitá. Vieme, že Vás v tomto čase bude kontaktovať veľa spoločností ohľadne zmien v pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) je pripravené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sú Vaše osobné údaje využívané.

Týmto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás spracovávané a chránené podľa daného NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Sú využívané len na to, aby sme Vám ponúkli lepšie a profesionálnejšie služby v súvislosti s prevádzkou Vami objednaných služieb, a to hlavne informovaním o udalostiach, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo Vašej služby (zmeny nastavení, funkčnosti, výkonu a pod.) alebo o iných dôležitých udalostiach (bezpečnostné hrozby, odporúčania a pod.) a to buď priamou formou (telefonát) alebo nepriamou - správami (email, SMS, pošta).

Krajiny

Zobraziť všetky »