Kontakt


C e s t o v n á     a g e n t ú r a

AJMAX TRAVEL, s.r.o.

Hlavná 29, 917 01 TRNAVA

IČO: 45 647 381 IČ DPH: SK2023080862

OR Okresného súdu Trnava odd: Sro, vložka č. 25902/T

zodpovedná osoba: Bc. Miloš Žambokréthy

mobil: 0911 / 14 15 81

tel: 033 / 55 15 135

tel.,fax: 033 / 55 13 133

Prevádzka:

AJMAX TRAVEL, s.r.o.
Hlavná 29 (Svatého pasáž)
917 01 Trnava
tel./fax: +421 (0)33 5515133
tel.: +421 (0)33 5515135
mobil: +421 (0)911 141581
mail: info@ajmaxtravel.sk
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 2400867104/8330
IBAN SK90 8330 0000 0024 0086 7104       BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23  

 
 


 

Krajiny

Zobraziť všetky »

Počasie

Bulharsko
včera:   14 °C
Cyprus
dnes:   16 °C
Egypt
včera:   22 °C
Chorvátsko
dnes:   16 °C
Maďarsko
dnes:   12 °C
Taliansko
dnes:   16 °C