POZASTAVENÉ DO ODVOLANIA: Airport Bus z Trnavy do Viedne 3 x denne (Trnava 05:30 - letisko Bratislava 06:10 - letisko Schwechat 07:20 * Trnava 06:15 - letisko Schwechat 07:55 * Trnava 17:15 - letisko Bratislava 18:05 - letisko Schwechat 19:10) *** (letisko Schwechat 09:05 - letisko Bratislava 10:15 - Trnava 10:55 * letisko Schwechat 21:20 - letisko Bratislava 22:35 - Trnava 23:15 * letisko Schwechat 22:10 - Trnava 23:45)

Kontakt


C e s t o v n á     a g e n t ú r a

AJMAX TRAVEL, s.r.o.

Hlavná 14/29, 917 01 TRNAVA

IČO: 45 647 381 IČ DPH: SK2023080862

OR Okresného súdu Trnava odd: Sro, vložka č. 25902/T

zodpovedná osoba: Bc. Miloš Žambokréthy

mobil: +421(0)911 / 14 15 81

tel: +421(0)33 / 55 15 135

Prevádzka:

AJMAX TRAVEL, s.r.o.
Hlavná 29 (Svatého pasáž)
917 01 Trnava
tel.: +421 (0)33 5515135
mobil: +421 (0)911 141581
mail: info@ajmaxtravel.sk
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 2400867104/8330
IBAN SK90 8330 0000 0024 0086 7104       BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX
---------------------------------------------------------------------------------------------
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23  

 
 


 

Krajiny

Zobraziť všetky »