POZOR - rušíme "kamennú" pobočku, postupne prechádzame na online predaj a predaj cez telefón - 0911/141581. Stále sme tu pre vás - Meníme spôsob - nie prístup.  

Ochrana osobných údajov

 - zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti AJMAX TRAVEL, s r.o. prebieha v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 

- spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o.  má vypracovanú bezpečnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k informačným systémom a s touroperátormi  má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. 

 

 - spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o. nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.
 

-  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, je spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať 


-  pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

 

 

 

 

V Trnave, 25. 05. 2018

Bc. Miloš Žambokréthy

konateľ spoločnosti

Krajiny

Zobraziť všetky »