POZASTAVENÉ DO ODVOLANIA: Airport Bus z Trnavy do Viedne 3 x denne (Trnava 05:30 - letisko Bratislava 06:10 - letisko Schwechat 07:20 * Trnava 06:15 - letisko Schwechat 07:55 * Trnava 17:15 - letisko Bratislava 18:05 - letisko Schwechat 19:10) *** (letisko Schwechat 09:05 - letisko Bratislava 10:15 - Trnava 10:55 * letisko Schwechat 21:20 - letisko Bratislava 22:35 - Trnava 23:15 * letisko Schwechat 22:10 - Trnava 23:45)

Ochrana osobných údajov

 - zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti AJMAX TRAVEL, s r.o. prebieha v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 

- spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o.  má vypracovanú bezpečnostnú smernicu i bezpečnostný projekt k informačným systémom a s touroperátormi  má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. 

 

 - spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o. nijakým spôsobom nezneužíva osobné údaje zákazníkov. Zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to písomne,  e-mailom, resp. poštou.
 

-  ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, je spoločnosť AJMAX TRAVEL, s r.o. povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať 


-  pri akomkoľvek podozrení s neoprávneným nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s podnetom. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

 

 

 

 

V Trnave, 25. 05. 2018

Bc. Miloš Žambokréthy

konateľ spoločnosti

Krajiny

Zobraziť všetky »